Biraz Kitap

Bir Aşk

22 Eylül 2020

Kitap: Bir Aşk | Yazar: Dino Buzzati | Yorumlayan: Hülya Erarslan


Bir Aşk | Dino Buzzati

Genç hayat kadını ve yaşlı adam aşkı. Adam kıza aşık oluyor, onun aylık ödemesini üstleniyor ve başka kimseyle birlikte olmamasını istiyor ama kıza hiç güvenmiyor. Kendi kafasında kızın kendisini kandırdığına dair kuruntulara kapılıyor.

Yaşlı Adam – Genç Kadın

Yaşlı adam Antonio Dorigo adlı 50 yaşında sahne düzenleyicisi bir adam. Geneleve gidiyor canı istediğinde. Kadınlarla bunun dışında kurulacak bir yakın ilişkiyi daha zor buluyor:

“Evet, sadece yirmi bin liret karşılığında… Hatta bazen daha azına bile hemen ve hiçbir zorluk ya da tehlikeyle karşılaşmadan harika bir kıza sahip olabiliyordun. Oysa bu kızlarla şu oyunun dışında, sıradan yaşam çemberi içinde tanışsan, çok zaman ve para harcanması bir yana, kim bilir başına ne belalar açarlardı.”

Genelevde bu kez Laide adlı 20 yaşında bir kızla birlikte oluyor. Sonra da kıza aşık oluyor. Kız da bu aşkı çok güzel kullanıyor. Ya ne olacağıdı?

Antonio kızla ilgili kuşkulara kapılıyor ama kızın yalanlarına inanıyor her seferinde. Gerçi tam da inanmıyor, kendi kendisini yiyor, kendi kendisini aşağılıyor:

“Herkesin elde edebileceği bir telekıza tutulmak, küçük bir orospunun kölesi olmak… Akıl almaz bir şey!”

Laide’yi de aşağılıyor. Ama Laide’nin yüzüne karşı söyleyemiyor, çünkü Laide’den çekiniyor. Kızın kızıp bir daha kendisiyle görüşmek istemeyeceğinden korkuyor.

Çok küçülüyor koca adam, çok. Utanç verici hallere giriyor. Onur, gurur bunların hiçbir kırıntısı kalmıyor.

Acı Gerçekler

Bir gün Laide’nin bir arkadaşına dert yanıyor. “Onu bütün kalbimle seviyordum” diye.

Arkadaş ise çat çat cevap veriyor adama:

“Bütün kalbinle, öyle mi? Sen sadece ona tutkundun. Hepsi bu! Onun etine ihtiyacın vardı. (…) Onu kendi yaşamının kapsamına aldın mı? Onu evine götürdün mü? Ailene tanıştırdın mı?” (…) Ayda şu kadar paraya onu satın aldın. Tamam! O sana vücudunu sattı. Ama sen onun ruhunu da satın almakta direttin.(…)”

Adam “Fakat namusuyla çalışan milyonlarca kız var” kartını kullanarak Laide’yi suçlamaya kalktığında arkadaşı yine cevabı yapıştırıyor:

“Eğer Laide seninki gibi bir ailenin çocuğu olsaydı, telekız mı olurdu sanıyorsun?”

Erkekler ve Erkeklik

Kitap bence erkeklerden ve erkeklikten iğrendirici. Hele de yaşlı olanlarından. Hele de fularlı/entelektüel geçinenlerinden.

Yalnız hakkını yemeyeyim, kitaptaki karakter kendisi ile ilgili özeleştiri de yapıyor. Bu durumunu “entel fantezisi” ya da “adım adım yaklaşan yaşlılığın oluşturduğu acı ve yalın gerçek” diye değerlendiriyor.

Mevzuat

Esasen genelevlerle ilgili bir derdim yok. Yasal mevzuatımızda da bununla ilgili bir dert yok.
Türkiye’de seks işçiliğini düzenleyen 1961 tarihli bir tüzüğümüz var hatta.

Bkz: GENEL KADINLAR VE GENELEVLERİN TABİ OLACAKLARI HÜKÜMLER VE FUHUŞ YÜZÜNDEN BULAŞAN ZÜHREVİ HASTALIKLARLA MÜCADELE TÜZÜĞÜ: https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/2.4.5984.pdf

Bu tüzükte genel kadın ve genelev tanımı, genel kadın ve genelevlerin bağlı olacağı kurallar vb yer alıyor.

Genel Kadınlar: Madde 15 – Başkalarının cinsi zevkini menfaat karşılığı tatmin etmeyi sanat edinen ve bunun için değişik erkeklerle münasebette bulunan kadınlara (Genel kadın) denilir.

Genel Evler: Madde 16 – Genel kadınların bir arada oturarak fuhuş yaptıkları veya bumaksat için toplandıkları yerlere (Genel Ev) ismi verilir.

Tescil Şartları: Madde 21 – Komisyonca bir kadının genel kadın olarak tesciline karar verilebilmesi için, aşağıdaki şartların bulunması lazımdır:

a) Fuhşu kendisine sanat edinmek veya 20. madde gereğince hakkında komisyonca karar verilmiş olmak,
b) 21 yaşını bitirmiş olmak,
c) Yabancı tabiiyetinde bulunmamak,
d) Tabiiyetsiz olmamak.

Sağlık Şartları ve Bölge: Madde 46 – Genel evlerin açılabilmesi için:

a) Polis teşkilatı olmak,
b) Hükümet veya belediye tabibi bulunmak,
c) Bu Tüzüğün sağlık kayıt ve şartlarına ait hükümlerini uygulayacak vasıtalara malik olmak veya bu hükümlerin uygulanmasını mümkün kılacak müesseselerin kurulmasını sağlamak, şarttır.

Ceza Kanunumuzda da “fuhuş” suç olarak tanımlanmamıştır. Suç olan fuhuş eylemi değil bunu teşvik etmek, aracılık etmek… vb

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu

Fuhuş: Madde 227- (1) Çocuğu fuhşa teşvik eden, bunun yolunu kolaylaştıran, bu maksatla tedarik eden veya barındıran ya da çocuğun fuhşuna aracılık eden kişi, dört yıldan on yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Bu suçun işlenişine yönelik hazırlık hareketleri de tamamlanmış suç gibi cezalandırılır.

(2) Bir kimseyi fuhşa teşvik eden, bunun yolunu kolaylaştıran ya da fuhuş için aracılık eden veya yer temin eden kişi, iki yıldan dört yıla kadar hapis ve üç bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Fuhşa sürüklenen kişinin kazancından yararlanılarak kısmen veya tamamen geçimin sağlanması, fuhşa teşvik sayılır.

(3) (Mülga: 6/12/2006 – 5560/45 md.; Yeniden düzenleme: 24/11/2016-6763/18 md.) Fuhşu kolaylaştırmak veya fuhşa aracılık etmek amacıyla hazırlanmış görüntü, yazı ve sözleri içeren ürünleri veren, dağıtan veya yayan kişi bir yıldan üç yıla kadar hapis ve iki yüz günden iki bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

(4) Cebir veya tehdit kullanarak, hile ile ya da çaresizliğinden yararlanarak bir kimseyi fuhşa sevk eden veya fuhuş yapmasını sağlayan kişi hakkında yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza yarısından iki katına kadar artırılır.

(5) Yukarıdaki fıkralarda tanımlanan suçların eş, üstsoy, kayın üstsoy, kardeş, evlat edinen, vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruma ve gözetim yükümlülüğü bulunan diğer kişiler tarafından ya da kamu görevi veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.

(6) Bu suçların, suç işlemek amacıyla teşkil edilmiş örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza yarı oranında artırılır.

(7) Bu suçlardan dolayı, tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.

(8) Fuhşa sürüklenen kişi, tedaviye veya psikolojik terapiye tâbi tutulabilir.

İşin kanuni kısmı bu.

Ahlaki kısmı ile ilgili benim yaklaşımım; alan memnun, satan memnun, başkalarına zararı yoksa bana ne.

Saygılar,
Hülya Erarslan

Bu yazılar da ilginizi çekebilir

Yorum Bulunamadı

Cevap Yaz

Girne Antik Liman
Girne Antik Liman
Öykü: Umarım Bu Gece Öldürülmem | Yazan: Didem Çelebi Özkan